دانستنی‌ها ـ کارکرد کلیه

محققان اخیراً به این نتیجه رسیده‌اند که کلیه‌ی انسان 500 عملکرد متفاوت دارد.

/ 1 نظر / 33 بازدید
ترمه

[دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل]