دانستنی‌ها ـ انرژی قلب

انرژی قلب

درطول یک ساعت قلب شما آن قدر سخت کار می‌کند که می‌تواند انرژی حمل یک جسم یک تنی به اندازه‌ی یک کیلومتر از سطح زمین را تأمین کند.

/ 2 نظر / 59 بازدید
ترمه

°°°°°°°°°°°°|/ °°°°°°°°°°°°|_/ °°°°°°°°°°°°|__/ °°°°°°°°°°°°|___/ °°°°°°°°°°°°|____/° °°°°°°°°°°°°|_____/° °°°°°°°°°°°°|______/° °°°°°°______|____________[گل]