دانستنی‌ها ـ سلول

اگر سلول‌های موجود بر روی پوست بدن انسان را به دنبال هم بچینیم، طول آن به 45 مایل خواهد رسید. (هرمایْلبرابر 1.6 کیلومتر است  mile = 1.6 kilometer)


Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

/ 2 نظر / 23 بازدید
ترمه

°°°°°°°°°°°°|/ °°°°°°°°°°°°|_/ °°°°°°°°°°°°|__/ °°°°°°°°°°°°|___/ °°°°°°°°°°°°|____/° °°°°°°°°°°°°|_____/° °°°°°°°°°°°°|______/° °°°°°°______|_____________[گل]

ترمه

[دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل]