ریشه‌های کشتار درکربلا، خواندنش خالی از لطف نیست.

ریشه‌های کشتار درکربلا

خواندنش خالی از لطف نیست

/ 2 نظر / 12 بازدید
ظهور عشق

کربلا نشان داد که با شکیبایی در عطشی کوتاه؛ می توان همیشه ی تاریخ را سیراب کرد

یه دوست

درحسرت نیم نگاهی از یار غائبمان پیر شدیم و افسرده به انتظار غروب های پنج شنبه نشستیم آنقدر آرزویمان را دست نیافنتی جلوه دادند که گفتند:شاید این جمعه بیاید شاید.. ولی هیچ کس نگفت که دخترک یتیم باور دارد و اطمینان... که پدرش این جمعه خواهد آمد.چون دفتر تکالیف و نمره های بیستش را آماده کرده که بابا ببیند... الهم عجل لولیک الفرج