داستان شاهزاده‌ی زندانی 8 ـ پایان داستان

داستان شاهزاده‌ی زندانی

8 ـ پایان داستان

شاهزاده از بلوهر دانش‌مند خواست که تعلیماتش را به او آغاز کند.  بلوهر آموزش‌های خود را به شاهزاده در قالب داستان و مثال مطرح می‌کرد. از آن‌جا که شاهزاده بسیار باهوش، با درایت و با استعداد بود، از هر مطلب حکیم، مطالب بسیاری دریافت می‌کرد.

شاهزاده از بلوهر درس اخلاق، دیانت، عدالت و بسیاری کارهای پسندیده آموزش دید. بالأخره شاهزاده یوزاسف توانست با راهنمایی‌های بلوهر پدرش را ارشاد کند.

پس از مدتی شاهزاده برجای پدرش بر تخت سلطنت نشست. او در ایام زمام داری خویش توانست مردم کشورش را به خداپرستی ترغیب نماید و چون مردم در مدت حکومت یوزاسف در کمال آسایش و امنیت بسر می‌بردند، او را دوست می‌داشتند و تعلیمات او را اجرا می‌کردند.

 

علاقمندان می‌توانند متن کامل داستان، و تعلیمات بلوهر دانشمند را در کتاب کمال الدین شیخ صدوق ترجمه کمره‌ای، جلد2، باب پنجاه و نهم- حدیث شداد... دنبال کنند. 

/ 1 نظر / 13 بازدید
ترمه

خدا قوت .خسته نباشی. مطلب زیبایی بود. موفق باشی.