دانستنی‌ها ـ پلک انسان

بیش‌تر انسان‌ها در یک دقیقه 25 مرتبه پلک می‌زنند و به طور میانگین هر انسان سالانه بیش از 13 میلیون مرتبه پلک می‌زند.

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

/ 3 نظر / 27 بازدید
ترمه

[دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل][دست][گل][متفکر][گل]

ترمه

°°°°°°°°°°°°|/ °°°°°°°°°°°°|_/ °°°°°°°°°°°°|__/ °°°°°°°°°°°°|___/ °°°°°°°°°°°°|____/° °°°°°°°°°°°°|_____/° °°°°°°°°°°°°|______/° °°°°°°______|____________[گل]

ستاره

اون چشم کیه [سوال]