ضریب هوشی انسان‌های معمولی بین 85 تا 105 است.

 

هوشتان را بسنجید!