گوش و بینی انسان در تمام طول عمر به رشد خود ادامه می‌دهد.