زمانی که گوشت و شیر را با هم می خورید، بدن به هیچ وجه کلسیم شیر را جذب‌ نمی‌کند و بهتر است میان مصرف گوشت و شیر حداقل 2 ساعت فاصله باشد.