عطسه در هنگام خارج شدن از دهان، سرعتی بالغ بر 100 مایل در ساعت دارد.