بیش‌تر انسان‌ها در یک دقیقه 25 مرتبه پلک می‌زنند و به طور میانگین هر انسان سالانه بیش از 13 میلیون مرتبه پلک می‌زند.

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/