اگر سلول‌های موجود بر روی پوست بدن انسان را به دنبال هم بچینیم، طول آن به 45 مایل خواهد رسید. (هر مایْل برابر 1.6 کیلومتر است  mile = 1.6 kilometer)


Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/