چه شب‌ها که زهرا سلام‌الله‌علیها دعا کرده تا ما

همه شیعه گردیم و بی تاب مولا


به طاها به یس به معراج احمد صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌سلّم

به قدر و به کوثر به رضوان و طوبا

به وحی الاهی به قرآن جاری

به تورات موسی و انجیل عیسی

بسی پادشاهی کنم در گدایی

چو باشم گدای گدایانِ زهرا سلام‌الله‌علیها

 

چه شب‌ها که زهرا سلام‌الله‌علیها دعا کرده تا ما  همه شیعه گردیم و بی تاب مولا

 

چه شب‌ها که زهرا سلام‌الله‌علیها دعا کرده تا ما

 

همه شیعه گردیم و بی‌تاب مولا

 

غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما

 

مسیرت مشخص، امیرت مشخص،

 

مکن دل دل ای دل بزن دل به دریا

 

که دنیا به خسران عُقبا نیرزد

 

به دوری ز اولاد زهرا سلام‌الله‌علیها نیرزد

 

و این زندگانی فانی جوانی

 

خوشی‌های امروز و این‌جا

 

به افسوس بسیار فردا نیرزد...

 

چه شب‌ها که زهرا سلام‌الله‌علیها دعا کرده تا ما  همه شیعه گردیم و بی تاب مولا

 

اگر عاشقانه هوادار یاری،

 

اگر مخلصانه گرفتار یاری،

 

اگر آبرو می‌گذاری به پایش،

 

یقیناً یقیناً خریدار یاری،

 

بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت؟

 

چه اندازه در ندبه‌ها زار یاری؟

 

به شانه کشیدی غم سینه‌اش را

 

و یا چون بقیه تو سر بار یاری؟

 

اگر یک نفر را به او وصل کردی،

 

برای سپاهش تو سرباز یاری

 

به گریه شبی را سحر کردی یا نه؟

 

چه مقدار بی‌تاب و بیمار یاری؟

 

دل آشفته بودن دلیل کمی نیست

 

اگر بی‌قراری بدان یار یاری

 

و پایان این بی‌قراری، بهشت است

 

بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری

 

 

 

چه شب‌ها که زهرا سلام‌الله‌علیها دعا کرده تا ما  همه شیعه گردیم و بی تاب مولا

 

نسیم کرامت وزیدن گرفته

 

و باران رحمت  چکیدن گرفته

 

مبادا بدوزی نگاه دلت را به مردم

 

که بازارِ یوسف فروشی،

 

در این دوره‌ی بد شدیداً گرفته

 

خدایا به روی درخشان مهدی

 

به زلف سیاه و پریشان مهدی

 

به قلب رئوفش که دریای داغ است

 

به چشمان از غصه گریان مهدی

 

به لب‌های گرم علی یا علی‌اش

 

به ذکر حسین و حسن جان مهدی

 

به دست کریم و نگاه رحیمش

 

به چشم امید فقیران مهدی

 

به حال نیاز و قنوت نمازش

 

به سبحان سبحان سبحان مهدی

 

به برق نگاه و به خال سیاهش

 

به عطر ملیح گریبان مهدی

 

به حج جمیلش به جاه جلیلش

 

به صوت حجازی قرآن مهدی

 

به صبح عراق و شبانگاه شامش

 

به آهنگ سمت خراسان مهدی

 

به جان داده‌های مسیر عبورش

 

به شهد شهود شهیدان مهدی

 

مرا دائم الاشتیاقش بگردان

 

مرا سینه چاک فراقش بگردان

 

تفضل بفرما بر این بنده ی بی سر و پا

 

مرا همدم و محرم و هم‌رکابِ

 

سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان

 

 

 

چه شب‌ها که زهرا سلام‌الله‌علیها دعا کرده تا ما  همه شیعه گردیم و بی تاب مولا