سلام بر امیرمؤمنان!

 سلام برصاحب غدیر!

سلام برصاحب ولایت!

 سلام برتأمین‌کننده‌ی دین!

 سلام بربرادر رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم!

سلام بروصی وجانشین پیامبرخدا صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم!

ای مظهر علم انبیا، ای صاحب فهم نوح وحکمت ابراهیم1، ای محبوب خدا، ای عزیزپیامبر، ای کعبه‌ی امامت و ای نور اهل‌بیت ای اولین امام و پیشوای کلّ مخلوقات خدا!

دوستتان داریم،

درآن صورت امیدواریم یک سوم ایمان را دارا شویم!

و دوستی شما را آشکار می‌کنیم،

 آن‌گاه به یاری خداوند دوسوم ایمان خواهیم داشت،

آرزومندیم‌که محبت شما را در عمل به اثبات برسانیم،

تا تمامی ایمان را به دست آورده باشیم.2

ازشما می‌خواهیم‌که برای ما یتیمان آل محمد صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم دعا کنید!

ای پدر امت! دراین روزگار حیرت و درماندگی، ازخدا بخواهید تا غم هجران به پایان برسد وعدل موعود، حضرت امام مهدی علیه‌السلام از کنار کعبه طلوع نماید.

 

پانویس

1ـ بحارالأنوار، ج،26، باب 15 و  ج39، باب 73.

 پیامبرخدا صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم: (اى على)! هرکس تو را به زبانش دوست دارد یک سوم ایمان را دارد و هرکس به زبان وقلبش دوستت دارد دو سوم ایمان دارد و هر کس به زبان و دل دوستت دارد و با دست  خود (عملش) تو را یاری کند ایمانش کامل است. بحارالأنوار، ج39، باب87، ص257.