پیام غدیر

 

همه‌ی ما به خوبی می‌دانیم‌که هدف پیامبر صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم در غدیرخم، معرفی حضرت علی علیه‌السلام به عنوان خلیفه و جانشین خود و امام و پیشوای مؤمنان است وهمچنین معرفی امامان پس از ایشان. و اگر سری به خطبه‌ی ‌غدیر زده باشیم می‌بینیم ‌که در فراز هشتم آن، حضرت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم دوازدهمین و آخرین جانشین خود با نام و ویژگی‌های منحصر به فرد آن، حضرت امام مهدی علیه‌السلامرا، معرفی‌کرده‌اند.

حضرت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم درآن روز از ما خواسته‌اند که:

 1. ولایت امامان بزرگوار را بپذیریم،
 2. آنان را دوست داشته باشیم،
 3. از آنان تبعیت مطلق کنیم،
 4. آنان را یاری نماییم.

 

اکنون می‌خواهیم غدیری باشیم و فرزندانمان را غدیری تربیت‌ کنیم. لذا بر ماست‌ که:

 1. آخرین یادگار گلستان امامت و ولایت، تنها وارث غدیر درزمان خودمان، حضرت امام مهدی علیه‌السلام را بشناسیم،
 2. ایشان را دوست داشته باشیم،
 3. با دست وزبان و قلب یاریش‌کنیم،
 4. دوستانش را دوست داشته باشیم،
 5. از دشمنانش بیزار باشیم و با آنان مبارزه‌کنیم.

دشمنانی‌ که با ایجاد شک و شبهه در اعتقادات نوجوانان و جوانان ما رخنه به وجود می‌آورند و آنان را از ولایتِ اهل‌بیت‌ گرامی پیامبر علیهم‌السلام دور می‌سازند، دشمنانی چون بهاییان‌ که پیام‌آور شوم آیین جدید!! دین جدید!! هستند ومی‌کوشند مسلمانان به خصوص جامعه‌ی شیعه را از اعتقادات پاکشان دور سازند و ولایتِ امامان بزرگوارمان را که سفارش اکید خداوند و رسول‌گرامی‌اش بوده است، به‌ گونه‌ای خرافی جلوه دهند!

 پس برماست‌که:

 1. مهدی شناس باشیم،
 2. مهدویتی زندگی ‌کنیم،
 3. مهدویتی تربیت‌کنیم،
 4. ومهدویتی با دشمنان دین وقرآن مبارزه‌ کنیم؛

این‌گونه غدیری می‌شویم.