اکرام و گرامی داشت سادات

 

بسیاری از بزرگان دین فرزندان وذریه‌ی پیامبرخدا صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم را گرامی می‌داشتند ودر شرح احوال آنان آمده است که در ایام خاص به خصوص در روز عیدغدیر دست سیدها را می‌بوسیدند. وبراین کلام گهربار پیامبر صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم که فرموده‌اند: «فرزندان شایسته‌ی مرا برای خدا اکرام‌کنید وبزرگ شمارید وناشایستگان را برای من اکرام‌کنید.»1، ارج می‌نهادند.

اینک برماست‌ که گرامی‌ترین ذریه‌ی پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم  را در زمان خویش بشناسیم؛

  • او که وارث غدیر است،
  • او که آخرین بازمانده ازگلستان ولایت و امامت است،
  • او همان امام منتَظَر، امید دل‌ها، حضرت امام مهدی علیه‌السلام است.
  • این وظیفه‌ی ماست‌که آن بزرگوار را دوست داشته باشیم و با دست و زبان و مال ایشان را یاری‌ کنیم. درآن صورت است‌ که مورد شفاعت جد بزرگوارش حضرت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم واقع می‌شویم.2

پانویس

 مستدرک‌الوسایل، ج13، باب17، ص376، ح14339ـ8.

2ـ پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم: کسی‌که ذریه‌ی مرا با دست و زبان و مال یاری‌کند مورد شفاعت من قرار می‌گیرد. مستدرک‌الوسایل، ج13، باب17، ص376، ح14339ـ 8.