عید غدیر مبارک

اسناد وکتاب شناسی غدیر، راویان غدیر

بحث‌های علمی درباره‌ی سند ومتنِ حدیث غدیر را علمای بزرگی همچون شیخ مفید، سیدمرتضی، شیخ طوسی، علامه حلی، علامه مجلسی، علامه میرحامد حسین هندی، علامه امینی و غیر ایشان به طور مفصل درکتاب‌هایشان نگاشته‌اند.

علامه ‌سید محمد طباطبایی درکتاب الغدیر فی ‌التراث ‌الاسلامی، 184 عنوان‌ کتاب‌ که مستقلاً در موضوع غدیر تألیف شده معرفی کرده‌‌‌ است.

آقای‌ محمدانصاری در کتاب غدیر در آیینه‌ی اسناد، 267 عنوان‌ کتاب‌ مستقل درباره‌ی غدیر معرفی نموده ‌است‌ که این رقم تاکنون به 400 عنوان افزایش یافته است.

کتاب‌های مفصلی در زمینه‌ی بحث‌های رجالی و تاریخی مربوط به سند و متن و محتوای حدیث غدیر تألیف شده است‌ که از بهترین نمونه‌های ‌آن،کتاب الغدیر تألیف علامه عبدالحسین ‌امینی است. 1

در کتاب‌های اهل سنت نیز سند حدیث غدیر در بالاترین درجه صحت است زیرا طرق آن به قدری زیاد است‌ که به حد تواتر2 رسیده است.

نویسندگانی چون محمدبن جریر در کتاب ولایت، قندوزی در ینابیع باب چهارم، ابوالعباس احمدبن سعیدبن عقده در موالات، ابن ماجه در صحیح، احمدبن حنبل درمسند، و... واقعه‌ی غدیر را نقل نموده‌ و در موضوع حدیث غدیر و بحث‌های پیرامون آن مطالبی نگاشته‌اند.3

 

 راویان غدیر

بیش از 100 هزار نفر در واقعه‌ی غدیر حضور داشته‌اند؛ و طبیعتاً هنگام بازگشت از سفر حدیث غدیر را برای دیگران بازگو کرده‌اند، چون عادت هرمسافری  نقل وقایع عجیبی است که در سفر شاهد آن‌ها بوده‌ است. علامه امینی نزدیک 200 نفر را نام برده که در واقعه‌ی غدیر حاضر بوده‌اند و آن را نقل نموده‌اند.4

 پانویس

1و4ـ خطابه‌ی غدیر، محمد باقر انصاری ـ داستان غدیرخم، محمد حسن شفیعی شاهرودی.

تواتر یعنی خبر، آن قدر از اشخاص مورد اعتماد برسد که ازنظر عقلی امکان دروغ بودن آن محال باشد.

3ـ برای اطلاع بیش‌تر مراجعه‌کنید به‌کتاب علی علیه‌السلام درکتب اهل سنت، اثرسید محمدباقرموسوی همدانی، ص126 تا 175.