فیلتر ، فیلترشکن قوی

فیلترهای بدن، قفل و قفل‌شکن قوی

سلام، می‌خواهم بهترین فیلتر و فیلترشکن قوی را به شما معرفی کنم با ما همراه باشید.

 فیلتر یا صافی، وسیله‌ای که مانع ورود چیزهایی می‌شود که هم‌گون و هم‌سنخ نیستند، وسیله‌ای که ناخالصی‌ها را جدا می‌کند.

فیلترهوا، فیلترآب، فیلتربنزین، فیلترعکاسی، فیلترباد و ... .

مورد استفاده در: صنعت، ساختمان‌ها، انواع ماشین‌ها، خودروها، دستگاه‌های صنعتی، ژنراتورها، بهداشت، کارخانه‌ها، صنایع شیمیایی و ...؛

کاربرد بسیاری دارد. گاهی از آن به عنوان تهویه نام برده می‌شود.

شاید به جرأت بتوان گفت زندگی بدون فیلتر با دشواری‌های بسیاری همراه است.

عجب!... پس فیلتر چیز خوبی است!... پس چرا ما گاهی دوست داریم آن را بشکنیم؟!

 

فیلترهای بدن

فیلتر آن‌قدر اهمیت دارد که خداوند برای حفظ سیستم بدن، برای آن فیلتر گذاشته است!

فیلتر چشم: پلک‌ها! پلک‌ها مانع ورود اشیای خارجی به چشم می‌شوند. و هم‌چنین مانع دیدن حرام!...1

 

 

 

فیلتر دهان: لب‌ها! مانع بیرون آمدن غذا از دهان، مانع خارج شدن سخن لغو، ایجاد سکوت در مواقع ضروری، حفظ و نگه‌داری زبان از یاوه‌گویی و... .2

 

 

 

 

 

فیلتر قلب: ...؟! برای حفظ...؟!

خداوند برای قلب هم فیلتر گذاشته است و آن تقواست. این فیلتر مانع ورود چیزهایی می‌شود که با فطرت اسان سازگاری ندارد.3