ساده‌ترین روش آموزش روخوانی قرآن

درس4

شناخت علامت‌های قرآن


حضرت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم: قرآن بخوانید و آن را پشتیبان خود سازید، که خداى متعال قلبى که قرآن را فرا گرفته باشد عذاب نمى‌کند.

مستدرک‌الوسائل، ج4، باب5، ص245،ح4608-1

 

برای راهنماییِ خواندن قرآن کریم، دوازده علامت به کار رفته است.

  • ـــَـــِـــُـــ = حرکات کوتاه
  • ــٰ (آ)، ــٖـ (ای)، ـُ و (او) = حرکات بلند
  • ـــًـــٍـــٌـــ =  تنوین
  • ـــْـــٓـــّـــ = علامت‌های فرعی