ساده‌ترین روش آموزش روخوانی قرآن

درس9

صدای «ـُ و» (او)


حضرت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم: قلب‌ها چون آهن زنگار مى‌گیرد، و صیقل نمودن و پاک کردن آن‌ها به وسیله قرآن صورت مى‌گیرد.

ارشاد القلوب-ترجمه سلگى، ج‏1، ص203


 

حرفی که صدای ـُ دارد و بعد از آن حرف واو «و» بدون حرکت و بدون علامت باشد، آن حرف با صدای «او» خوانده می‌شود.

حروف را با صدای ُو (او) بخوانید.

اُو ـ ؤُو ـ بُو ـ تُو ـ ثُو ـ جُو ـ حُو ـ خُو ـ دُو ـ ذُو ـ رُو ـ زُو ـ سُو ـ شُو ـ صُو ـ ضُو ـ طُو ـ ظُو ـ عُو ـ غُو ـ فُو ـ قُو ـ کُو ـ لُو ـ مُو ـ نُو ـ وُو ـ هُو ـ یُو

یَقُولُ ـ یَقُولُونَ ـ بُطُونُ ـ صُدُورِ ـ یَطُوفُونَ ـ دُونِهِمٰا ـ شُهُودُ ـ تَصِفُونَ ـ کٰتِبُونَ ـ حٰافِظُونَ ـ یَقُولُونَ ـ یُوعُونَ ـ اُوتُوهُ ـ یُوفُونَ