ساده‌ترین روش آموزش روخوانی قرآن

درس13

ـًـــــٍــــٌـ حرکات جفتی یا تنوین

تنوین ــًـ

 

حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: خانه‌اى که قرآن در آن خوانده شود و خدا در آن یاد گردد برکتش افزون مى‌شود و فرشتگان در آن حضور مى‌یابند و شیاطین از آن دور مى‌شوند.

محجة البیضاء، ج2، ص220

 

 

تنوین (نْ) نون ساکنی است در آخر کلمه، که نوشته نمی‌شود ولی خوانده می‌شود.

ــًـ  خوانده می‌شود  اَنْ

 علامت ــًـ همیشه با الف (ا) همراه است مگر آن که:

  1. آخر کلمه «ـة ة» تای گرد باشد مانند: نَخِرَةً ـ مَغْفِرَةً ـ رَحمةً ـ عیٖشَةً ـ رٰاضِیَةً ـ مَرْضِیَةً ـ نِعْمَةً ـ ثَمٰانِیَةً ـ مَرَّةً
  2. همزه‌ای که بعد از الف باشد مانند: مٰاءً ـ سَمٰاءً ـ بِنٰاءً ـ سَوٰاءً
  3. کلماتی مانند: هُدیً ـ طُوَیً ـ اَذیً ـ مُصَلّیً


حروف را با علامت ــًـ بخوانید

ءً ـ اً ـ باً ـ تاً ـ ثاً ـ جاً ـ حاً ـ خاً ـ داً ـ ذاً ـ راً ـ زاً ـ ساً ـ شاً ـ صاً ـ ضاً ـ طاً ـ ظاً ـ عاً ـ غاً ـ فاً ـ قاً ـ کاً ـ لاً ـ ماً ـ ناً ـ واً ـ هاً ـ یاً

کِتاباً ـ شًهیٖداً ـ مٰالاً ـ نٰاراً ـ حٰاصباً ـ صٰالِحاً ـ هُزُواً ـ فَریٖقاً ـ صِدّیٖقاً ـ نَبِیّاً ـ سَوِیّاً ـ حَفِیّاً ـ شَقِیّاً ـ مَأ ْتِیّاً ـ أثٰثاً ـ وُدّاً ـ بَصیٖراً