ساده‌ترین روش آموزش روخوانی قرآن

درس14

ـًـــــٍــــٌـ حرکات جفتی یا تنوین

 تنوین ــٌـ


حضرت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم: قرآن را منظم و نیکو بخوانید نه همچون نثر. و مانند شعر تند نخوانید. در عجایب قرآن تأمّل نمایید و فکر کنید، و به واسطه‌ی قرآن دل‌ها را تکان دهید. همت شما این نباشد که تند بخوانید و زود به آخر سوره برسید.

ارشاد القلوب-ترجمه رضایى، ج‏1، ص193

 

 

تنوین (نْ) نون ساکنی است در آخر کلمه، نوشته نمی‌شود ولی خوانده می‌شود.

 ــٌـ  خوانده می‌شود  اُنْ

 حروف را با علامت ــٌـ بخوانید

ءٌ ـ بٌ ـ تٌ ـ ثٌ ـ جٌ ـ حٌ ـ خٌ ـ دٌ ـ ذٌ ـ رٌ ـ زٌ ـ سٌ ـ شٌ ـ صٌ ـ ضٌ ـ طٌ ـ ظٌ ـ عٌ ـ غٌ ـ فٌ ـ قٌ ـ کٌ ـ لٌ ـ مٌ ـ نٌ ـ وٌ ـ هٌ ـ یٌ

کِتٰابٌ ـ فٰاکِهَةٌ ـ شُهُودٌ ـ کٰادِحٌ ـ دٰافُعٌ ـ قَلیٖلٌ ـ حَمیٖمٌ ـ یَسیٖرٌ ـ نَذیٖرٌ ـ مُبیٖنٌ ـ حُورٌ ـ حٰافِظٌ ـ وُجُوهٌ ـ عَجُوزٌ ـ لَکَنُودٌ ـ عٰامِلَةٌ ـ نَضیٖدٌ ـ مَجیٖدٌ ـ لَقَسَمٌ ـ حیٖنٌ ـ طَعٰامٌ ـ عجیٖبٌ ـ کٰادِحٌ ـ لَوٰاقِعٌ