ساده‌ترین روش آموزش روخوانی قرآن

درس20

الف کوچک


حضرت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم: بهترین مردم کسى است که هنگامی که از اول قرآن شروع به تلاوت مى‌کند آن را به پایان رساند و ختم کند. (اگرچه مدتی طول بکشد)... و ختم قرآن تا آن جاست که می‌تواند بخواند.

پاداش نیکى‏ها و کیفر گناهان، ص267

 

 

هرگاه روی دو حرف «و ، ی» الف کوتاهی ــٰـ نوشته شده باشد آن دو حرف خوانده نمی‌شوند ولی حرف قبل از آن‌ها با صدای کشیده‌ی ٰا آ خوانده می‌شود.

عَلـٰی ـ بَلـٰی ـ قَلـٰی ـ تَصْلـٰی ـ مُوسـٰی ـ عیٖسـٰی ـ اَرٰی ـ یَرٰی ـ اَزْکـٰی ـ صَلـٰوةَ ـ زَکـٰوةَ ـ مِشْکـٰوةَ ـ مَنٰوةَ ـ نَجٰوةَ ـ حَیـٰوةَ ـ اَدْرٰﯨـکَ ـ بَنـٰـﯩـهٰا ـ تَقْوٰﯨـهٰا ـ ضُحـٰـﯩـهٰا ـ تَلـٰﯩـهٰا ـ زَکـّٰﯩـهٰا ـ قُرْبـٰی ـ یُمْنـٰی ـ تَجَلـّٰی ـ عَمـٰی ـ یَسْعـٰی ـ یَزَکـّٰی ـ لَیَطْغـٰی ـ اُسٰارٰی