ساده‌ترین روش آموزش روخوانی قرآن

درس21

برخورد دو حرف ــْـ ساکن


پیامبرخدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم: کسی که شبی ده آیه از قرآن بخواند نامش جزء غافلین نوشته نشود.

پاداش نیکى‏ها و کیفر گناهان، ص269

 

 

هرگاه بعد از تنوین که نماینده‌ی نون ساکن است حرفی باشد که ساکن بود و یا تشدید داشت، نون تنوین را ــِـ کسره داده با حرف بعد تلفّظ می‌شود.

بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا خوانده می‌شود بِرَحْمَةِ نِ دْخُلُو

در بیشتر قرآن‌ها زیر این‌گونه کلمات نِ کوچکی نوشته شده تا به این ترتیب خواننده راهنمایی شود.

لَهْواً انْفَضُّوا = لَهْوَانِانْفَضُّوا ـ نُوحٍ الْمُرْسَلیٖنَ = نُوحِنِالْمُرْسَلیٖنَ ـ

بِزیٖنَةٍ الْکَوٰاکِبِ = بِزیٖنَةِنِالْکَوٰاکِبِ ـ عَزیٖزٌ ابْنُ‌اللهِ = عَزیٖزُنِابْنُ‌اللهِ ـ

کَرَمٰادٍ اشْتَدَّتْ = کَرَمٰادِنِاشْتَدَّتْ ـ اَمْوٰالٌ اقْتَرَفْتُمُوهٰا = اَمْوٰالُنِاقْتَرَفْتُمُوهٰا ـ

جَمیٖعاً الَّذیٖ = جَمیٖعَانِالَّذیٖ ـ عَدْنٍ الَّتیٖ = عَدْنِنِالَّتیٖ ـ

شَیْئاً اتَّخَذَهٰا = شَیْئاَنِاتَّخَذَهٰا ـ عٰادٍ الْمُرْسَلیٖنَ = عٰادِنِالْمُرْسَلیٖنَ ـ

خَبیٖثَةٍ اجْتُثَّتْ = خَبیٖثَةِنِاجْتُثَّتْ