ساده‌ترین روش آموزش روخوانی قرآن

درس22

(ـه ، ه) های گِرد1

 

حضرت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم: خواندن قرآن کفاره‌ی گناهان است‏.

کاشف الاستار در ترجمه جامع الاخبار، ص: 194

 

(ـه ، ه) های گِرد همیشه در آخر کلمه قرار می‌گیرد.

هرگاه حرکت (ـه ، ه) های گِرد ــُـ بود و حرکت حرف قبل از آن ــَـ یا ــُـ باشد، هُو خوانده می‌شود.

عِنْدَهُ خوانده می‌شود عِنْدَهُو 

کِتٰابُهُ خوانده می‌شود کِتٰابُهُو

در بیشتر قرآن‌ها زیر این‌گونه کلمات «و» کوچکی می‌گذارند. به معنی این است که باید «هو» خوانده شود.

 مَعَهُو ـ یُطِیٖقُونَهُو ـ عِنْدَهُو ـ رَبُّهُو ـ رَبَّهُو ـ بَعْدَهُو ـ عَلـَّمَهُو ـ کَلـَّمَهُو ـ أَمْرُهُو ـ عَذٰابُهُو ـ یَحْسَبُهُو ـ مَوْعِدُهُو ـ غَیْرَهُو ـ غَیْرُهُو ـ بَعْضُهُو ـ بَعْضَهُو ـ نَسْلُکُهُو ـ نَحْبَهُو ـ مِزٰاجُهُو ـ عَمَلُهُو ـ عِبٰادَهُو ـ یَرَهُو ـ أَنْزَلَهُو ـ کِتٰابَهُو ـ أَخْلَدَهُو ـ مٰالَهُو ـ مٰالُهُو ـ مَسَّهُو ـ یُکَلِّمَهُو ـ وَجْهَهُو ـ وَجْهُهُو ـ أَضَلـَّهُو ـ ظَنَّهُو ـ حِزْبَهُو ـ شَرٰابُهُو ـ کُفْرُهُو ـ أَنَّهُو ـ إِنَّهُو ـ أَطْعَمَهُو ـ خَلَقَهُو ـ خَلْقَهُو ـ فَأَصٰابَهُو ـ فَمَثَلُهُو ـ وَ لٰا یَؤُدُهُو