ساده‌ترین روش آموزش روخوانی قرآن

درس23

(ـه ، ه) های گِرد2


حضرت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم: خواننده قرآن در برابر هر حرفى که آن را در نماز مى‌خواند صد برابر پاداش، و در غیر نماز با حال طهارت بیست و پنج برابر پاداش، و بدون طهارت ده برابر پاداش دارد.

الشهاب/ 41

 

(ـه ، ه) های گِرد همیشه در آخر کلمه قرار می‌گیرد.

 هرگاه حرکت (ـه ، ه) های گِرد ــِـ بود و حرکت حرف قبل از آن ــِـ باشد، هیٖـ خوانده می‌شود.

رُسُلِهِ خوانده می‌شود رُسُلِهیٖ

در بعضی قرآن‌ها کنار ـهِ یای کوچکی ے گذاشته است یعنی باید هیٖـ خوانده شود.

هٰذِهِ‌ے ـ رَبِّهِ‌ے ـ غَیْرِهِ‌‌ے ـ قَوْمِهِ‌‌ے ـ آیٰاتِهِ‌‌ے ـ ثَمَرِهِ‌‌ے ـ سُنْبُلِهِ‌‌ے ـ بِهِ‌ے ـ یَنْعِهِ‌ے ـ حَصٰادِهِ‌ے ـ بِعَبْدِهِ‌ے ـ فَضْلِهِ‌ے ـ عِبٰادِهِ‌ے ـ بِمِثْلِهِ‌ے ـ بِعِبٰادِهِ‌ے ـ رَبِّهِ‌ے ـ عَبْدِهِ‌‌ے ـ مِنْ دُونِهِ‌ے ـ لِکَلِمٰاتِهِ‌ے ـ مَلٰائِکَتِهِ‌ے ـ کُتُبِهِ‌ے ـ رَسُولِهِ‌ے ـ طَعٰامِهِ‌ے ـ لِنَفْسِهِ‌ے ـ جَوْفِهِ‌ے ـ بَطْنِهِ‌ے ـ نِعٰاجِهِ‌ے ـ مِنْ عِلْمِهِ‌ے ـ عَلـٰى‏ کُرْسِیِّهِ‌ے ـ قَدْرِهِ‌ے ـ کَمِثْلِهِ‌ے ـ نُؤْتـِهِ‌ے ـ فیٖ‏ حَرْثـِهِ‌ے ـ عَلـٰى‏ ظَهْرِهِ‌ے ـ وَرٰاءَ ظَهْرِهِ‌ے ـ بَعْدِ ظُلْمِهِ‌ے ـ بِـإِذْنِهِ‌ے ـ بِأَمْرِهِ‌ے ـ سَمْعِهِ‌ے ـ بَصَرِهِ‌ے ـ قَلْبِهِ‌ے ـ بَعْدِ إیٖمـٰانِهِ‌ے