حضرت رسول خدا صلّی‎اللَّه‎علیه‎وآله‎وسلّم در فضیلت ماه رمضان فرمودند:

اگر کسى امر واجبى را در آن ماه انجام دهد، همچون کسی است که هفتاد امر واجب را در ماه‎های دیگر گزارده باشد.

ماه بردباری است و پاداش بردباری بهشت است. و ماه دادگرى است. و ماهی است که در آن در روزى مؤمن افزوده می‎شود.

و در ثواب افطاری دادن فرمودند:

اگر کسی در آن ماه روزه‎داری را افطار دهد، بخشایش گناهانش و آزادی او از آتش [دوزخ‏] خواهد بود. و او را پاداشی همچون شخص روزه‏دار خواهد بود، بی‎آن‎که از اجر او چیزی کاسته شود.

خداوند این ثواب را به کسی که با خرمایی یا جرعه آبی یا نوشاندن شیری روزه‎داری را افطار دهد، می‎بخشد.

و آن ماهی است که آغازش رحمت و میانش مغفرت (بخشایش) و آخرش رهایی از آتش است.

هر کس که در آن ماه بر مردم تحت سلطه‎اش آسان گیرد، خداوند او را می‎بخشد و از آتش رهایش می‎سازد.

کافی، ج4، ص66، ح4