انصراف

ازش پرسیدم:

چی شد که انصراف دادی؟

گفت:

وقتی تو شهرها و روستاها می‌رفتم و جلوی اون همه جمعیت که به استقبالم اومده بودند تبلیغ خودم می‌کردم، یه لحظه از خودم خجالت کشیدم:... همش خودم؟؟!....

امام زمان علیه‌السلام هیچ چی؟؟؟!!!...